Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

31 marca 2021

FAKTURA OTRZYMANA Z OPÓŹNIENIEM

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zdarza się, że faktury zakupowe otrzymamy z opóźnieniem, albo po prostu zapomnimy je przekazać od księgowości. Co należy robić w takiej sytuacji? Czy takie faktury „przepadają”, czy warto je jednak przekazać jeszcze do rozliczania księgowości?

 

Rozliczenie w PIT

 

Zasadą jest, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów uważa się dzień wystawienia faktury/rachunku lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu (np. umowa sprzedaży). 

Generalnie prowadząc rozliczenia za pomocą podatkowej książki przychodów i rozchodów faktury kosztowe należy księgować w dacie poniesienia kosztu (tj. w dacie wystawienia faktury). Tym samym wydatek udokumentowany fakturą stanowi koszt uzyskania przychodów miesiąca, w którym została wystawiona faktura dokumentująca ten wydatek.

W przypadku, gdy fakturę otrzymamy z opóźnieniem ta zasada również ma zastosowanie. Oznacza to, że należy cofnąć się do okresu, w którym faktura została wystawiona i należy skorygować rozliczenia za ten okres.

Drugim rozwiązaniem jest zaksięgowanie faktury w miesiącu, w którym została ona dostarczona do biura rachunkowego. Taka praktyka nie jest kwestionowana przez organy podatkowe, niemniej prawidłowy jest pierwszy sposób, który polega na wpisaniu kosztu w miesiącu jego poniesienia (wystawienia faktury).

 

Podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, art. 22 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Rozliczenie w VAT

 

Prawo do odliczenia podatku naliczonego (obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) powstaje co do zasady nie wcześniej,  niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeżeli podatnik nie skorzystał z tego prawa w miesiącu otrzymania faktury, może obniżyć podatek należny wykazany w deklaracji podatkowej VAT-7 składanej za jeden  z trzech następnych okresów rozliczeniowych (w przypadku rozliczenia kwartalnego – w deklaracji podatkowej składanej  za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych). 

 

Gdy fakturę otrzymano po zakończeniu miesiąca, za który złożono już deklarację VAT i JPK_VAT, można ująć ją w rejestrze zakupów VAT w bieżącym miesiącu, ponieważ nie minęły jeszcze ustawowe trzy okresy rozliczeniowe.

 

W sytuacji, gdy od daty na fakturze do momentu, jej otrzymania minął okres dłuższy niż trzy okresy rozliczeniowe wciąż można odliczyć podatek VAT. Wymaga to jednak cofnięcia się do okresu pierwotnego (data otrzymania faktury), a następnie sporządzenia korekt deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz korekt JPK_VAT za ten okres i ponownego ich wysłania. Takie uprawnienie przysługuje podatnikowi przez okres nie dłuższy niż 5 lat.

 

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku faktur zakupowych ich rozliczenie jest prawem podatnika. Oznacza to, że jeśli przedsiębiorca nie chce korygować złożonych wcześniej deklaracji, nie musi korzystać z odliczenia VAT z zaległej faktury.

 

Uwaga: zasady te nie dotyczą faktur zagranicznych oraz krajowych z odwrotnym obciążeniem.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

 

 

 

Jak przekazywać faktury do księgowej/-ego bez konieczności dostarczania ich osobiście?

 

Można pobrać aplikację mobilną mOrganizer finansów w Google Play - link do pobrania.

Mając aplikację wystarczy zrobić zdjęcie faktur kosztowych. Trafią one bezpośrednio do miejsca, w którym księgowy/-owa je zobaczy.

 

Dla posiadaczy iPhone’a: można z komputera wgrywać pliki z fakturami bezpośrednio na platformę mOrganizer finansów

w zakładce Inbox. 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35