Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

31 marca 2021

JAK ROZLICZYĆ SAMOCHÓD W FIRMIE?

Samochód osobowy nie tylko ułatwia prowadzenie firmy, ale w niektórych przypadkach jest wręcz niezbędny do wykonywania obowiązków. Nasz artykuł podpowie Ci jak rozliczać koszty auta w zależności od formy własności i sposobu jego użytkowania.

 

Samochód w firmie jako środek trwały.

 

Samochód można zaliczyć do ewidencji środków trwałych firmy, co jest dość popularnym rozwiązaniem. Żeby było to jednak możliwe, pojazd musi: 

 • stanowić własność lub współwłasność przedsiębiorcy,

 • być wykorzystywany na potrzeby firmy,

 • być kompletny i zdatny do użytku.

Ponadto, powinno przewidywać się jego użytkowanie przez okres powyżej 12 miesięcy.

Dla samochodów osobowych o wartości powyżej 10 000 złotych należy zastosować amortyzację wg stawki 20% lub 40% - w przypadku pojazdów używanych przez co najmniej 6 miesięcy przez poprzedniego właściciela. Do kosztów uzyskania przychodu trafi w takim wypadku maksymalnie 150 000 złotych lub 225 000 złotych w przypadku samochodu elektrycznego. 

Przedsiębiorca, w określonych sytuacjach, może także skorzystać z prawa do amortyzacji jednorazowej:

 

 • gdy wartość samochodu nie przekracza 10,000 złotych,

 • z pomocy de minimis w przypadku samochodów ciężarowych (uwzględniając limit 50,000 euro rocznie) - dotyczy małych podatników oraz przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność.

 

Ponadto, do kosztów uzyskania przychodu, poza odpisami amortyzacyjnymi, można zaliczyć również wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu, jak np: naprawy, paliwo, myjnię czy płyny.

 

Przy samochodach osobowych jest także możliwość odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa do tych pojazdów. Standardowo odlicza się 50%,  chyba że właściciel pojazdu oświadcza, że samochód jest w 100% użytkowany do działalności i złoży do urzędu skarbowego druk VAT-26 i będzie prowadził kilometrówkę zgodną ze stanem licznika. 

 

Poza tym, należy pamiętać, że czynni podatnicy VAT przy zakupie pojazdów osobowych mogą odliczyć jedynie część VAT, a mianowicie 50% jego wartości (chyba, że zgłoszą wniosek VAT-26 jak wyżej). Pozostała kwota nieodliczonego podatku VAT zwiększa wartość początkową środka trwałego.

 

Podczas sprzedaży takiego pojazdu kwotę przychodu do opodatkowania pomniejsza się o jego niezamortyzowaną wartość. 

 

Co ciekawe, w przypadku samochodów osobowych o wartości: do 15,000 złotych (jeśli transakcja sprzedaży nastąpiła przed upływem roku) oraz powyżej 15,000 złotych (gdy sprzedaż nastąpiła w przeciągu 5 lat) - należy pamiętać o możliwej korekcie VAT-u nieodliczonego podczas zakupu.

Samochód prywatny - rozliczanie wydatków

W prowadzonej działalności przedsiębiorca może wykorzystywać także prywatny samochód osobowy. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, od 1 stycznia 2019 roku wysokość wydatków dotyczących prywatnego samochodu osobowego użytkowanego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności, uległa zmianie. Do kosztów można zaliczyć 20% poniesionych i udokumentowanych wydatków, pod warunkiem, że samochód wykorzystywany jest tylko do celów związanych z firmą.

 

Zgodnie z tym, obowiązek prowadzenia kilometrówki PIT dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych w ramach działalności w 2019 roku, zostaje uchylony. 

Zgodnie z powyższym, obowiązek prowadzenia kilometrówki PIT dla pojazdów prywatnych wykorzystywanych w ramach działalności w 2019 roku, zostaje uchylony. Tym samym podatnicy są uprawnieni do ujmowania w kosztach firmowych 20% wartości wydatków eksploatacyjnych – przy założeniu, że pojazd jest wykorzystywany nie tylko prywatnie, ale również w działalności.

W odniesieniu do możliwości ujęcia ubezpieczenia pojazdu w kosztach firmowych, należy mieć na uwadze, że jego wartość także podlega wskazanemu limitowi 20%. Nie ma znaczenia, czy jest to ubezpieczenie OC, AC czy np. NNW. Wszystkie koszty związane z użytkowaniem pojazdu, podlegają pod wskazany limit. Należy pamiętać, że wszystkie wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem, wartości wyliczone w oparciu o powyższe instrukcje, podlegają ujęciu w KPIR w kolumnie 13 – pozostałe wydatki.

 

Samochód wynajęty / w leasingu

 

Samochód wykorzystywany w celach firmowych może być również pozyskany w ramach leasingu (długoterminowy wynajem) lub wynajmu krótkoterminowego. W każdym z tych przypadków, gdy wynajem dotyczy auta osobowego, przedsiębiorca ma możliwość odliczenia jedynie 50% lub 100%, jeśli złoży VAT-26 jak wyżej. Przy rozliczeniu kosztów w firmie znaczenie będzie mieć rodzaj umowy.

 

Leasing operacyjny

 

Dzięki tej formie umowy leasingowej samochód przez cały okres trwania umowy pozostaje własnością leasingodawcy. Nie będzie więc wprowadzany do środków trwałych firmy (brak możliwości amortyzacji).

Koszty w leasingu operacyjnym są następujące:

 • raty leasingowe - jeśli samochód nie przekracza 150,000 złotych i 225,000 złotych, to rata w całości do kosztów. Jeśli przekracza powyższe kwoty, wtedy kapitał z raty jest liczony proporcjonalnie, a odsetki w całości).

 • wydatki związane z eksploatacją jak zakup paliwa, koszty napraw,

 • ubezpieczenie (przy samochodach osobowych powyżej 150,000 lub 225,000 złotych ubezpieczenie AC księgujemy proporcjonalnie)

Po zakończeniu umowy leasingu możliwy jest wykup samochodu.

 

Leasing finansowy 

 

W przypadku takiej umowy, samochód od początku użytkowania jest już własnością przedsiębiorcy. Różnica polega więc na ujęciu podstawy naliczania kosztu. Leasing finansowy różni się od leasingu operacyjnego tym, że do kosztów podatkowych nie trafią poszczególne raty leasingu. Kosztami będą natomiast w szczególności:

 • odpisy amortyzacyjne (samochód jako środek trwały w firmie),

 • część odsetkowa raty leasingowej,

 • wydatki związane z eksploatacją

 • ubezpieczenie (limit dla aut osobowych).

 

Wynajem krótkoterminowy

 

Przy wynajmie krótkoterminowym faktura za wynajem będzie stanowiła koszt taki jaki w leasingu operacyjnym.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35