Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

25 maja 2021

Kasy fiskalne on-line od 1 lipca 2021

1 lipca 2021 r. mija termin, kiedy kolejna grupa przedsiębiorców została zobowiązana do wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne on-line.
Są to urządzenia, które na bieżąco przesyłają informacje o rejestrowanej sprzedaży do systemu, którym zawiaduje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ma to związek z planowanym przez rząd i Ministerstwo Finansów uszczelnianiem podatku VAT. Niektórzy przedsiębiorcy korzystają już kas fiskalnych on-line od początku 2020 r., natomiast od lipca 2021 dołączą do nich lekarze, fryzjerzy, kosmetyczki, dentyści, prawnicy, budowlańcy, kluby fitness i siłownie. Docelowo do posiadania urządzeń on-line zobligowani zostaną wszyscy przedsiębiorcy, wystawiający paragony na rzecz podmiotów prywatnych i działający na polskim rynku.

 

Co to jest kasa fiskalna on-line?

 

Podstawowym zadaniem urządzeń fiskalnych jest rejestracja obrotu, ze sprzedaży detalicznej. Kasy fiskalne w aktach prawnych nazywane są „kasami rejestrującymi” lub „urządzeniami rejestrującymi”, ponieważ w ich pamięci są zapisywane wyniki ze sprzedaży. Ewidencja sprzedaży jest dokumentem przedstawianym Urzędowi Skarbowemu.

 

Czym się różnią kasy fiskalne online od tradycyjnych kas rejestrujących?

 

Urządzenia rejestrujące on-line komunikują się zdalnie z CRK, czyli Centralnym Repozytorium Kas, które jest podmiotem nadzorczym. Taka kasa na bieżąco rejestruje sprzedaż oraz przekazuje ją do Szefa KAS, co domyślnie odbywa się co dwie godziny. CRK, zwany również Centralnym Rejestrem Kas zbiera takie dane, jak:
 

 • dobowe raporty sprzedaży

 • paragony fiskalne

 • dokumenty niefiskalne

 • inne zdarzenia (np. przegląd okresowy kasy przez serwisanta)
   

Informacje, które są kierowane do CRK umożliwiają wykrycie nieprawidłowości, ograniczenie szarej strefy oraz uszczelnienie podatku VAT.

 

Kasa on-line musi mieć zapewniony dostęp do Internetu, aby generować i wysyłać raporty. Poza tym szczegółem urządzenia on-line nie różnią się w obsłudze od kas tradycyjnych.

 

Kto musi posiadać kasę fiskalną?

 

Każdy przedsiębiorca, który sprzedaje towary lub usługi na rzecz osób prywatnych, został zobligowany do używania kasy fiskalnej, jeśli w poprzednim lub obecnym roku podatkowym jego obroty przekroczyły 20 000 zł. Do kwoty tej nie jest wliczana sprzedaż wartości prawnych i niematerialnych, środków trwałych i nieruchomości. Jednak od tej zasady są pewne wyjątki.
 

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej bez względu na obrót dotyczy branż i czynności wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Kiedy nie stosuje się zwolnienia ze względu na obrót?

 

Zwolnienia nie stosuje się w przypadku sprzedaży:
 

 • gazu płynnego

 • części i akcesoriów do silników pojazdów i motocykli

 • przyczep, naczep i kontenerów

 • komputerów, elektroniki oraz sprzętu fotograficznego

 • niektórych wyrobów z metali szlachetnych

 • sprzętu radiowego, telekomunikacyjnego i telewizyjnego

 • paliw

 • wyrobów tytoniowych

 • napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% lub mieszanki piwa i napojów powyżej 0,5%

 • perfum i wód toaletowych
   

Zwolnienie nie obowiązuje również w przypadku świadczenia usług takich, jak:
 

 • przewozy pasażerskie w komunikacji samochodowej oraz usługi taksówkarskie

 • naprawa pojazdów silnikowych, motorowerów oraz wulkanizacja

 • badania i przeglądy techniczne pojazdów

 • opieka medyczna lekarska i dentystyczna

 • usługi prawnicze i doradztwo podatkowe

 • wyżywienie (placówki gastronomiczne i catering)

 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

 • przedstawienia cyrkowe, wesołe miasteczka, parki rozrywki, dyskoteki i sale taneczne
   

Od kiedy kasy fiskalne online?

 

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (Dz.U. 2019 poz. 675) wprowadziła do polskiego systemu podatkowego pojęcie „kasy, która zapewni połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas”. Ustawa ta określiła również konkretne terminy instalacji kas on-line, które jednak dla części przedsiębiorców zostały przesunięte z uwagi na pandemię covid-19.

 

Kogo obowiązuje termin 1 lipca 2021 r.?

 

W tym terminie Ministerstwo Finansów zobligowało do wprowadzenia urządzeń rejestrujących on-line podmioty świadczące następujące usługi:
 

 • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne

 • w zakresie opieki medycznej lekarskiej i dentystycznej

 • prawnicze

 • budowlane

 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – dotyczy to np. siłowni i klubów fitness

 

 

Brak kasy fiskalnej nowego typu od lipca tego roku będzie skutkował nałożeniem na przedsiębiorcę dotkliwej kary finansowej.

 

Ostateczny termin dla wszystkich przedsiębiorców

 

Bezwzględny obowiązek zakupu i używania kas fiskalnych on-line zostanie wprowadzony w styczniu 2023 i będzie dotyczył wszystkich, którzy sprzedają towary lub świadczą usługi dla osób prywatnych, tj.:
 

 • osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

 • rolników ryczałtowych
   

Z obowiązku zostają zwolnione wszystkie firmy, które wystawiają wyłącznie faktury VAT na rzecz innych firm.

 

Jak zarejestrować nową kasę fiskalną?

 

Od 2023 r. w sprzedaży będą już wyłącznie kasy nowego typu. Przedsiębiorcy, którzy muszą wymienić urządzenia, mogą skorzystać z ulgi podatkowej na zakup nowego. Wynosi ona obecnie aż 90% ceny (netto), ale nie więcej niż 700 zł. Urządzenie musi posiadać potwierdzenie prezesa Głównego Urzędu Miar. Dodatkowo należy zawrzeć umowę z osobą serwisującą, która ma uprawnienia do tego typu czynności, zapewnić stałe łącze internetowe oraz zainstalować i dokonać fiskalizacji kasy w obecności serwisanta.

 

O co należy zadbać przy wymianie kasy?

 

Najważniejszą kwestią przy wyborze kasy jest inwestycja w renomowane urządzenie, które będzie mogło być długo i bez szwanku eksploatowane. Starą kasę należy wyrejestrować z ewidencji w Urzędzie Skarbowym, a następnie zutylizować lub sprzedać firmie serwisującej.

 

Główne cele zmian w ustawie

 

Pomimo tego, że nowelizacja ustawy o Vat jest często drażliwym tematem dla wielu przedsiębiorców, należy pamiętać, że zmiany w tym zakresie mają przede wszystkim na celu poprawę finansów państwa. Dzięki zobligowaniu przedsiębiorców do zakupu nowych urządzeń, które będą zdalnie łączyć się z KAS, będzie również można:

 

 • zmniejszyć lukę w VAT

 • uszczelnić system podatkowy

 • ograniczyć szarą strefę

 • udostępnić konsumentom paragony elektroniczne

 • wycofać z eksploatacji stare urządzenia

 • ograniczyć kontrole podatkowe do minimum.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35