Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

12 maja 2021

Możliwość opodatkowania lekarzy kartą podatkową. 
Złożyłeś wniosek o kartę i co dalej?

Termin na złożenie wniosku o zastosowanie karty podatkowej minął 20 stycznia 2021 roku.

 

Po złożeniu wniosku Urząd Skarbowy w ciągu 4 miesięcy powinien wydać decyzję, czy możliwe jest rozliczenie kartą podatkową danej działalności.
Do tego czasu należy prowadzić ewidencję podatkową, zgodnie z dotychczasową metodą opodatkowania i opłacać zaliczki na podatek „po staremu”.
 

1. Uzyskanie decyzji pozytywnej
 

W przypadku uzyskania decyzji pozytywnej wpłacone zaliczki zostaną zaliczone na poczet podatku wynikającego z decyzji o opodatkowaniu kartą podatkową. Nawet w przypadku decyzji pozytywnej istnieje jeszcze możliwość rezygnacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. To ważna informacja, w przypadku gdy stawka karty podatkowej zostanie podwyższona i okaże się, że opodatkowanie w tej formie nie będzie korzystne.
 

Standardowa stawka podatku w przypadku lekarza, wykonującego zawód powyżej 96 godzin miesięcznie, wynosi 1824 zł. Przepisy podatkowe dają jednak możliwość organowi podatkowemu podwyższenia stawki, nie więcej niż o 50%, w przypadku gdy podatnik prowadzi działalność w rozmiarach wskazujących na to, że określone stawki mogą być oczywiście nieodpowiednie. Oznacza to zatem, że organ może podwyższyć miesięczną stawkę podatku do kwoty 2736 zł.
 

Po uzyskaniu decyzji pozytywnej podatnik zwolniony jest z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Pozostaje obowiązek wystawiania faktur i rachunków na żądanie klienta. Dokumenty te należy przechowywać przez okres pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
 

Co miesiąc (do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego) należy uiszczać kwotę wynikającą z decyzji, która może zostać pomniejszona o opłaconą składkę zdrowotną (w wysokości 7,75%).
 

2. Uzyskanie decyzji negatywnej
 

W przypadku uzyskania decyzji odmownej lub rezygnacji z opodatkowania w przypadku decyzji pozytywnej należy wybrać jedną z dwóch form opodatkowania - ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, albo na ogólnych zasadach. Oznacza to, że opodatkowanie podatkiem liniowym nie jest zgodnie z prawem możliwe.  Oczywiście istnieje również możliwość odwołania od decyzji na warunkach i w terminie określonym w treści decyzji.


Do czasu wydania decyzji możliwe jest również wycofanie wniosku. W takim przypadku należy skierować do urzędu skarbowego pismo z informacją,
że wycofuje się wniosek PIT-16 z prośbą o umorzenie postępowania wszczętego na podstawie tego wniosku. Wówczas urząd powinien potraktować sprawę tak, jakby wniosek nigdy nie został złożony.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35