Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

Cena za miesiąc

395 zł

150 zł

75 zł

10 zł 

30 zł 

mKsięgowość PREMIUM

mKsięgowość  KOMFORT

CAŁY PAKIET

Moja księgowość

Asystent finansowy

30 zł 

30 zł 

0 zł

Moje koszty

Monitoring płatności

Fakturowanie

mKsięgowość PREMIUM

Pełna obsługa księgowa, Księgowanie dokumentów - do 120 szt., Podgląd i wysyłanie deklaracji podatkowych, Późne zamknięcie miesiąca (możliwość dostarczenia dokumentów
do dnia 17-go następnego miesiąca), Konsultacja księgowa lub podatkowa (telefoniczna / mailowa), Obsługa metody kasowej (w ramach limitu dokumentów w pakiecie), Obsługa kontroli podatkowych (1 godzina), Analizy i rekomendacje księgowe / kadrowe / płacowe
(1 godzina)*
W pakiecie mKsięgowość Premium dostępna jest pełna funkcjonalność mOrganizera finansów o wartości 75 zł.

mKsięgowość  KOMFORT

Wystawianie faktur sprzedaży w PLN

Wysyłanie plików PDF
e-mailem

Wystawianie faktur zaliczkowych

Wystawianie faktur korygujących

Wystawianie duplikatów

Wystawianie faktur walutowych

Lista faktur kosztowych
do zapłaty

Autom. sprawdzanie czy dostawca
jest aktywnym podatnikiem VAT

Ręczne rejestrowanie faktur zakupowych

Autom/ręczne łączenie operacji
bank. z FV sprzedaży i zakupu

Łączenie korekt z dokumentami

Lista faktur zakupowych do zaksięgowania

Automatyczne wyliczanie
zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubez. zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika

Generowania i przeglądanie
deklaracji

Autom. naliczanie amortyzacji na bazie danych w ew. śr. trwałych

Urealnianie oczekiwanych
terminów zapłaty faktur zakupu

Uaktualnianie informacji o oczekiwanych wpłatach od
klientów za faktury sprzedaży w najbliższych czterech tygodniach

Planowanie płatności za faktury zakupowe w wybranych tyg.

Plan płatności na najbliższe
4 tygodnie

Analiza przychodów i kosztów
- raporty

Podłączenie wielu rachunków bankowych

Ręczne ewidencjonowanie dokumentów zakupowych

Łączenie faktur kosztowych (automatyczne i ręczne) z wychodzącymi operacjami bankowymi

Automatyczny OCR

Dostęp dla księgowej/-ego do skanów faktur i dokumentów

Zaproszenie księgowej/-ego do zdalnego pobierania dokumentów

Wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów

Robienie zdjęć faktur i dok. za pomocą aplikacji mobilnej

Wysłanie PDF i dok. na
zdefiniowany w systemie e-mail

Wgrywanie skanów faktur
i dokumentów

Oznaczanie faktur jako zapłaconych

Wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email

Wysyłanie monitów poprzez
e-mail i SMS

Przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży

Automatyczne monitorowanie zapłat od klientów

Łączenie FV sprzedaży (autom. i ręczne) z operacjami bankowymi

PayNow - link do płatności na fakturze

Definiowanie faktur cyklicznych

Szybka faktura (wystawienie faktury w 10 sec)

Faktury w różnych językach

Dodawanie reklamy w formie PDF

Wybór wzorca faktury, logo na fakturze

Automatyczne pobieranie danych kontrahentów (GUS / CEIDG)

Wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy

Wysyłanie e-Deklaracji

Zlecanie zapłat podatku VAT
i PIT do mBank

Generowanie pliku JPK VAT wraz
z wyliczeniem zobowiązania
z tytułu podatku VAT

Generowanie pliku JPK FA

Zestawienie podsumowujące
oraz wydruk PKPiR

Wydruk rejestrów VAT

Oznaczenie miesiąca jako zamkniętego

Prowadzenie listy samochodów

Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Prowadzenie listy umów leasingu

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Dodatkowe usługi

Dodatkowe usługi

Obsługa kadrowa - 35 zł mies. za pracownika

Rozliczenie umowy zlecenie / o dzieło - 10 zł za umowę

Obsługa płacowa – etat - 35 zł mies. za pracownika

150 zł /mies.* Pełna obsługa księgowa, Księgowanie dokumentów - do 35 szt., Podgląd i wysyłanie deklaracji podatkowych* W przypadku wysyłania dokumentów elektronicznych a w przypadku wysyłania dokumentów w formie papierowej 200 zł / mies.

Obsługa kadrowa - 35 zł mies. za pracownika

Rozliczenie umowy zlecenie / o dzieło - 10 zł za umowę

Obsługa płacowa – etat - 35 zł mies. za pracownika

Pełen cennik dostępny

na komputerze

mOrganizer finansów przez 1 miesiąc 
GRATIS!

ZOBACZ PROMOCJE

Cennik 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35