Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

28 kwietnia 2021

Tarcza 9.0 - zmiany od 4 maja 2021

Nowelizacja rozporządzenia przyjęta w piątek przez Radę Ministrów przewiduje kolejne wsparcie dla przedsiębiorców, m.in. zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na trzy miesiące, świadczenia postojowe oraz dotacje. Przewidywana wysokość pomocy to 10 mld złotych, które będzie wypłacone za marzec i kwiecień. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorstw, które szczególnie ucierpiały w efekcie obostrzeń sanitarnych - tym razem także salonów fryzjerskich i kosmetycznych, sklepów budowlanych oraz meblowych, a także tych zajmujących się handlem detalicznym w galeriach handlowych, np. oferujących elektronikę czy sprzęt sportowy.

 

Szczegóły najnowszego rozporządzenia

 

Od 4 maja przedsiębiorcy z wybranych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się także możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż.

 

Zmiany te wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia przedsiębiorców poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 2021 r. [1].

[1] Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371)

 

Po zmianie przepisów, właściciele przedsiębiorstw z określonych branż, będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

 • za styczeń 2021 r.

 • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

 • albo za luty 2021 r.

 • albo za marzec i kwiecień 2021 r.

 • albo za kwiecień 2021r.
   

Na podstawie rozporządzenia wniosek o zwolnienie RDZ-B7 – będzie można złożyć od 4 maja 2021 r., a najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

 

Ważne:
 

Zmieni się termin przekazania dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożone od 30 kwietnia 2021 r. włącznie, ZUS będzie rozpatrywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. Jednak przedsiębiorców będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do 30 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

 

Do warunków jakie należy spełnić, aby ubiegać się o pomoc przewidzianą w tarczy 9.0 należy:

 • prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31.03.2021,

 • spadek przychodów o 40% - w zależności od instrumentu pomocowego w jednym z trzech, z dwóch lub w miesiącu poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, a także w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r.

 

Formy wsparcia
 

 1.  Zwolnienie z opłacania składek ZUS za Marzec i Kwiecień (składki opłacone – będą zwrócone w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku). Wnioski można składać do 30.06.2021

 

 1. Dopłata 2.000 zł do wynagrodzeń pracowników – wypłaty dokonuje po zawarciu umowy Wojewódzki Urząd Pracy przez maksymalnie 3 miesiące. Wnioski można składać do 30.06.2021

 

 1. Świadczenie postojowe dla osób fizycznych prowadzących działalność – 2080 zł. W zależności od kodu PKD przyznawane jest jeden lub więcej razy.

 

 1. Dotacja 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności – przyznawana przez Powiatowy Urząd Pracy

 

Wnioski można składać do 31.08.2021 – w zależności od kodu PKD można złożyć wniosek raz lub kilkakrotnie.

 

Dla kogo pomoc?

 

Dla określonych branż ujętych w Tarczy 8.0 oraz dodatkowo dla 17 nowych kodów PKD (Łącznie 63 branże).

Lista rozszerzona o 17 kodów PKD:

   47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

   51.10.Z Transport lotniczy pasażerski

   77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

   77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

   96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne

   96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

 

Źródło:

 

Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 r. - Aktualności - O ZUS - ZUS

 

Pomoc dla przedsiębiorców z tarczy branżowej przedłużona na marzec i kwiecień - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35