Korzystaj z bezpłatnej infolinii księgowej 22 112 02 35 w dni robocze  9-17

zaloguj

08 lipca 2021

Ważne terminy dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do składania określonych deklaracji oraz regulowania zobowiązań wobec urzędów.
Poniżej przedstawiamy najważniejsze terminy i deklaracje podatkowe, szczególnie przydatne jeśli samodzielnie prowadzimy księgowość.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych -  PIT

 

W przypadku podatku dochodowego nie ma obowiązku składania deklaracji, natomiast należy regulować zaliczki.

 

Do 7 dnia każdego miesiąca - podatek opłacają osoby, które wybrały kartę podatkową.

 

Do 20 dnia każdego miesiąca - w przypadku  miesięcznego opłacania składek.

 

Do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale w przypadku kwartalnego rozliczania podatku (tj. 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października,
20 stycznia), opłacają przedsiębiorcy, którzy wybrali:

 

  • zryczałtowany podatek,

  • skalę podatkową,

  • podatek liniowy.

 

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, mają prawo, a nie obowiązek,
płacić zaliczki dopiero po przekroczeniu 1000 zł podatku.

 

Podatek od towarów i usług - VAT

 

JPK V 7 - do 25 dnia każdego miesiąca (czynny miesięczny podatnik VAT).

 

JPK V7K - do 25 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale (tj. 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, 20 stycznia) - czynny  kwartalny podatnik VAT.

 

Czynny podatnik VAT - to osoba, która zarejestrowała się do podatku VAT na formularzu VAT-R.

 

Jeśli z deklaracji wynika kwota do zapłaty, należy ją uregulować w ostatecznym terminie złożenia deklaracji.

 

VAT UE - do 25 dnia za miesiąc poprzedni (w  wersji elektronicznej) składa czynny podatnik VAT, który dokonuje transakcji z kontrahentami
zagranicznymi w obrębie państw członkowskich.

 

VAT 9M - do 25 dnia miesiąca, składają przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia  podmiotowego z VAT (limit 200.000 zł),  którzy zakupili usługi
od zagranicznych 
kontrahentów z krajów UE.

 

VAT 8 - do 25 dnia miesiąca, składają  przedsiębiorcy którzy korzystają ze zwolnienia z VAT, po dokonaniu  wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

(limit nabycia towarów do którego nie trzeba składać deklaracji to 50.000 zł).

 

Składki na ubezpieczenie - ZUS

 

Do 10 dnia każdego miesiąca należy zapłacić  składki za miesiąc poprzedni, za przedsiębiorcę, który nie zatrudnia pracowników.

 

Do 15 dnia każdego miesiąca odprowadza się składki oraz składa deklaracje, za miesiąc poprzedni, za pracowników i przedsiębiorcę zatrudniającego  pracowników.

 

 

Zeznanie roczne:

 

PIT 16A - osoby rozliczające się na karcie podatkowej - do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

 

Do końca lutego po upływie roku podatkowego PIT 28 - przedsiębiorcy, którzy wybrali zryczałtowany podatek.

 

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym:

 

PIT-36 - skala podatkowa.

PIT-36L - podatek liniowy.

PIT-37 - umowy o pracę, zlecenie, dzieło.

PIT-38 - prywatnie zbycie papierów  wartościowych lub udziałów w spółkach.

PIT-39 - prywatnie zbycie nieruchomości.

 

Jeśli w zeznaniu rocznym wyszła niedopłata podatku, należy go (w ostatecznym terminie złożenia zeznania rocznego) zapłacić do Urzędu Skarbowego.

 

 

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników muszą dodatkowo złożyć:

 

PIT-11 - informacja o dochodach pracownika - do 31 stycznia za rok  poprzedni(wyłącznie elektronicznie do US).
Pracownikom należy wydać je do końca lutego.

PIT-4R - roczna deklaracja o pobranych  zaliczka za pracowników - do 31 stycznia.

PIT-8AR - roczna deklaracja o  zryczałtowanym podatku dochodowym - do 31 stycznia

 

 

Ponadto należy zwrócić uwagę, czy przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania dodatkowych sprawozdań - należy zapoznać się ze szczegółami i limitami. Najlepiej udać się do specjalisty w tym zakresie.

 

 

IFT-2R - (podatek u źródła) do 30 kwietnia

 

W skrócie deklaracje składają przedsiębiorcy, którzy korzystają z możliwości umieszczania reklam np. na portalu Facebook.

 

Intrastat - (przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw)

 

Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego będzie dotyczyć.

 

 

Intrastat to system, który umożliwia zbieranie informacji i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Do  przekazywania  informacji zobowiązane są osoby fizyczne i prawne, które są czynnymi podatnikami VAT
i dokonują wymiany towarów z innymi państwami Europy oraz przekroczyli progi. Progi te ogłaszane są przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok podatkowy.  

 

 

Opłata środowiskowa - termin do 31 marca

 

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność mającą wpływ na środowisko, są zobowiązani do składania sprawozdania i wnoszenia opłaty.

 

Działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.: z kotłowni z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, wędzenie itp.

  • ze spalania paliw w silnikach spalinowych,

  • z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw) z chowu lub hodowli drobiu emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień

  • składowanie odpadów.

 

DSF-1 -  Danina solidarnościowa

 

Do zapłaty daniny solidarnościowej zobowiązane są osoby fizyczne zarabiające powyżej 1 000 000 zł oraz prowadzących działalność gospodarczą
rozliczające się  według skali podatkowej lub metodą liniową. Podatek wynosi  4% od kwoty powyżej miliona złotych. Celem wprowadzenia daniny solidarnościowej jest wsparcie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

Aneta Górska - mama, księgowa, menadżer, trener biznesu

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji

od poniedziałku do piątku od  9 do  17 

Infolinia: 22 100 50 60

mail: mbank@morganizer.pl  

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku od 9 do 17

Infolinia: 22 112 02 35